Vanad-redoxová baterie

Velkokapacitní uložiště energie, které je schopné pokrýt výpadky elektrické energie, omezit elektrické zatížení a proudové nárazy během rozběhové špičky, případně zcela nahradit připojení k DS a to v kombinaci s jakýmkoliv obnovitelným zdrojem energie. Energii je možno uchovat ať už v krátkodobém nebo dlouhodobém časovém horizontu. Tento systém funguje jako uložiště energie, které je schopno zabezpečit nepřetržitý provoz a efektivní dodávku energie bez ohledu na počasí, klimatické případně jiné změny.

Jedná se o testovací a ukázkový projekt, který vznikl za podpory EU.

Název projektu: Podpora energetické soběstačnosti areálu Šimanov

Cíl projektu: 

Cílem projektu je instalace vanad-redoxového uložiště v areálu Šimanov. Očekávaným výstupem bude podpora energetické soběstačnosti, zlepšení energetické bilance celého areálu za účelem rozšíření výroby, stabilizace odběrného místa a příprava zázemí pro umístění dobíjecího sloupku.

Stručný popis projektu:

V roce 2018 byl dokončen projekt na podporu energetické soběstačnosti areálu Šimanov. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou Unií. Součástí projektu byla instalace vanad-redoxové baterie, sloužící jako uložiště energie. Jedná se o novou technologii uchovávání elektrické energie, která zajišťuje a řídí hospodaření s elektrickou energií. Navíc je šetrná k životnímu prostředí. V tomto případě funguje vanad-redoxová baterie jako inteligentní člen distribuční soustavy areálu Šimanov a pomáhá vykrývat odběrové špičky jednotlivých provozů areálu.

Součástí navrhovaného technického řešení je instalace 20 ks fotovoltaických panelů na jižní část střechy bývalé kotelny. Pro instalaci byly zvoleny monokrystalické fotovoltaické panely o celkovém instalovaném výkonu 6,54 kWp.

Za účelem akumulace elektrické energie byla instalována vanad-redoxová baterie Imergy ESP5 s kapacitou 30 kWh.

FVE panely vyrábí elektrickou energii určenou k přímé spotřebě. V případě nadbytu výroby elektrické energie z FV panelů dochází k akumulaci elektrické energie do vanad-redoxové baterie. Tato energie je následně využita v případě, že FVE není schopná z hlediska klimatických podmínek dostatečně pokrýt spotřebu elektrické energie.

Principem baterie je průtok vanad-redoxového elektrolytu skrz nanomembránu, kdy dochází k uvolnění uložené energie. Jedná se o velkokapacitní uložiště energie, které je schopné pokrýt výpadky elektrické energie nebo omezit elektrické zatížení během špičky.

Závěrem:

Tato technologie by měla být ve srovnání s běžnými olověnými akumulátory šetrnější k životnímu prostředí vzhledem k použitému elektrolytu, který je snadno a bezpečně odbouratelný. Nicméně během testování jsme přišli na to, že nejslabším místem vand-redoxové baterie jsou stakery, kde velice často dochází k průsaku elektrolytu a porušení stakerů.

Další nevýhodou je cena baterie, která je dost přemrštěná. V dnešní době existují daleko levnější systémy, které jsou efektivnější a spolehlivější, než výše zmíněná vanad-redoxová baterie.

Parametry vanad-redoxové baterie

Celková kapacita: 30 kWh
Výkon: 5 kW
Poměr vybití : nabití: až 3 : 1
Rozsah pracovních teplot: -20℃ až 55℃
Rozsah nabíjecího napětí: až 58 VDC
Provozní napětí: 48 V
Pracovní cyklus: kontinuální
Účinnost: 70-75 %
Systém připojení: třífázové plovoucí, pomocí hybridních střídačů a DCP stabilizátoru
Životnost – počet cyklů: 10 000
Ekologická stopa: bez ekologické zátěže, neobsahuje těžké kovy ​
Kontrola: sběrnice profibus, profinet

 

Kontakt

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

1 + 8 =

Šimanov 92

Stráž nad Nežárkou
378 02

+420774976943

info@h-union.cz