Solární provzdušňovač

Problematika

Aktuálním celosvětovým problémem je nízká hladina kyslíku některých vodních ploch způsobená vysokými teplotami vody zejména během letních měsíců. Mezi hlavní ukazatele zhoršující se kvality vody patří výskyt vodních řas a sinic. Úbytek kyslíku způsobuje značné problémy zejména v chovných nádržích, kde může dojít k markantnímu úhynu ryb vlivem udušení.

Běžná okysličovadla

Běžná okysličovací zařízení lze instalovat pouze na vodní plochy s dostupnou elektrickou přípojkou. Tento fakt znevýhodňuje vodní plochy, kde nebyla elektrická přípojka zřízena nebo ji není možné z technických důvodů zřídit.

Pokud je elektrická přípojka k dispozici, tak dalším problémem může být uložení elektrického vedení k čeřící jednotce. Připojení je většinou řešeno závěsným kabelem nad hladinou vodní plochy o omezené délce. Čeřidlo lze v tomto případě nainstalovat pouze v úzké oblasti okolo přípojky elektrické energie.

Naše inovace

Princip solárního provzdušňovače vychází ze speciální plovoucí konstrukce osazené fotovoltaickými panely. Každý panel je vybaven vlastním systémem akumulace. Tento systém umožňuje ostrovní provoz celého zařízení a maximální možnou účinnost v průběhu celého dne. Energie uložená v akumulátorech zabezpečí v případě nevhodných klimatických podmínek dodávku elektrické energie po dobu 5 dnů.

Zařízení umožňuje letní i zimní provoz. Během letních měsíců je vzduch z prostoru zastíněné ochranné laguny vháněn do vody (okysličování). Během zimních měsíců je nasávána teplejší voda ode dna rybníka (nádrže) směrem k hladině, takže v bezprostřední blízkosti provzdušňovače nezamrzne.

Zařízení je možné instalovat kdekoli na vodní ploše včetně chráněných krajinných oblastí a národních parků. Zařízení je navíc vybaveno perlátorem, který slouží rovněž k provzdušňování vody, avšak šetrnějším způsobem. Perlátor je bezpečnější zejména v sádkách, kde nedochází k poškození jiker a plůdků.

Přínos a benefity solárního provzdušňovače

Energetická bilance
Naše zařízení má sníženou energetickou náročnost (spotřeba 0,12 kW), přičemž účinnost je srovnatelná s běžně dostupnými provzdušňovači o daleko větší spotřebě. Provoz zajišťuje obnovitelný zdroj energie s minimální produkcí CO2. Provoz je zcela autonomní.

Šetrnost k rybí obsádce a nastavitelný provoz
Celá konstrukce neobsahuje žádné ostré hrany, které by mohly způsobit poranění ryb nebo jiných živých organismů.

Použité materiály jsou ekologicky nezávadné a vhodné i pro použití do nádrží s pitnou vodou
Instalace na vodní hladinu je velice jednoduchá. Zařízení lze zajistit odpovídajícím kotvením. Samotná konstrukce eliminuje možnost zcizení zařízení.

Výhody v oblasti chovných rybníkářských ploch

Optimalizace provzdušňování chovných vodních ploch by měla v konečném důsledku zvýšit efektivnost přikrmování ryb, snížit jejich úhyn a celkově zlepšit efektivitu chovu tím, že se zlepší kyslíkové poměry v kritických fázích. Obecně lze říci, že by mohlo dojít ke zlepšení welfare chovu ryb, ke zlepšení využití předkládaného krmiva a tím i ke snížení zátěže na životní prostředí.

Fotogalerie

Kontakt

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

2 + 5 =

Šimanov 92

Stráž nad Nežárkou
378 02

+420774976943

info@h-union.cz