Čtyřkvadrantní frekvenční měnič

Čtyřkvadrantní frekvenční měnič slouží k přesnému zjištění optimálních otáček vodního motoru v případě malých vodních elektráren.

V České republice existuje více než tisícovka malých vodních elektráren zapojených do energetické distribuční soustavy. Z nich je však více než polovina osazena staršími nebo nevhodně zvolenými typy turbín, které původně sloužily na jiných lokalitách nebo za jiných podmínek. Tyto stroje většinou pracují ve špatně zvolených otáčkách, což velmi snižuje jejich účinnost, a tím i výkon, kterého by mohly ve skutečnosti dosáhnout.

Nutnost optimalizace otáček vodního motoru se navíc objevuje vždy po výraznější změně průtoku vody nebo změně spádu.  K nápravě přitom není nutné měnit celou turbínu nebo jiné strojní vybavení elektrárny.

Optimalizace otáček vodního motoru se dá snadno dosáhnout pomocí čtyřkvadrantního frekvenčního měniče. Tento měnič zvládne optimalizovat a řídit výrobu elektrické energie jak v elektrárnách postavených na malých vodních tocích, tak na velkých přehradách.

Tato technologie umožňuje zvýšit výkon vodních motorů, aniž by byly nutné stavební úpravy nebo větší zásahy do vodního soustrojí. Měnič je upraven pro řízení elektrárny jako celku, ale může sloužit i jako mobilní analyzační zařízení. Výsledkem je o 15 až 45 % vyšší účinnost výroby elektrické energie z obnovitelného zdroje a dosažení značné optimalizace provozu.

Výhody frekvenčního měniče

Frekvenční měnič nahrazuje kompletní řídící systém elektrárny a silovou část elektroinstalace

Z hlediska elektroinstalace řeší měnič mimo jiné i tyto prvky:

 • kompenzaci
 • fázování
 • regulaci napětí
 • kontrolu stavu sítě

Frekvenční měnič pracuje v synergii s PLC programovaným pro regulaci a řešení poruchových stavů:

 • regulace hladiny
 • kontrola teplot jednotlivých komponent stroje
 • tlak hydraulického oleje
 • přetržení řemene
 • regulace polohy stavidlových uzávěrů
 • automatizace hrabacího stroje
 • atp.

Nevýhody frekvenčního měniče:

Měnič nedoporučujeme kombinovat se stávajícím řídícím systémem (elektroinstalací) vodního motoru v tomto případě doporučujeme k proměření a optimalizaci otáček vodního motoru využít měniče v podobě mobilního analyzačního zařízení, jež poskytuje naše společnost jako službu provozovatelům MVE. Dále se nedoporučuje instalace měniče do nadměrně prašného prostředí z důvodu zanášení chladiče.

 

Kontakt

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

11 + 9 =

Šimanov 92

Stráž nad Nežárkou
378 02

+420774976943

info@h-union.cz